Pomoć

Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju "Profesor dr Cvetko Brajović" u Beogradu je jedina ustanova te vrste, ne samo u Srbiji već i u regionu. Zavod ima i svoj stacionar u Lipovici, u kojem deca borave zajedno sa roditeljima, dok se ne završi dijagnostika i, tokom rehabilitacije.

Zavod je specijalizovana zdravstvena ustanova koja se bavi prevencijom, dijagnostikom, habilitacijom i rehabilitacijom dece i odraslih osoba sa različitim teškoćama u psihofiziološkom i govorno-jezičkom funkcionisanju.

Godišnje kroz Zavod prođe oko 15.000 pacijenata. Međutim, ovoj ustanovi za savremeni rad sa pacijentima, nedostaje mnogo toga.

Pored savremenih sredstava za terapiju, deci koja tamo boravi, nedostaju i osnovni uslovi za život i boravak dok su na lečenju. Od klima uređaja kako leti ne bi spavali na temperaturi od 40+ stepeni, do grejanja zimi da se ne smrzavaju.

Više informacija u RTS reportaži:Ideja je da ovim turnirom krenemo u prikupljanje sredstava koje ćemo donirati Stacionaru Lipovica.

Budimo humani.